What's all about - O čem gre


Investing

Investiranje

Wood design

Oblikovanje lesa

Travel

Potovanje

Cycling

Kolesarjenje

Blog

Ichimoki Kinko Hyo

Wood Design - Oblikovanje lesa

Listenings - Poslušanja

Makroeconomy - Makroekonomija

Readings - Branja

Trading / Trgovanje

Cycling - Kolesarjenje

Analyses - Analize

Travel - Potovanje

All the Rest - Vse ostalo

About - O

I am not a macro analyst by profession, it is my passion. I am not a trader by profession, it is my passion. I am not a cyclist by profession, it is my passion. And I am not a wood designer by profession but by passion. I have learned my passions from many institutions and persons. School of Wood Engineering, Biotechnical Faculty, School of Economics and Business, and different professionals in the business: John Howell, Forex Trader Kei, Gregory Mannarino, George Gammon, Jeff Snider, Lynette Zang, Patrick Ceresna, etc. 
On these pages you can find my thoughts and notes about many things. I am not saying I am always right, therefore make your homework and double check them. I am not responsible for any mistakes or your mistakes using my thoughts and notes or any data from these pages. You use them at your own responsibility.

Nisem makro analitik po poklicu, to delam iz veselja. Po poklicu nisem niti trader, ampak to delam iz veselja. Nisem niti kolesar, ampak delam to iz veselja. Pa tudi preoblikovalec lesa ne, čeprav sem temu še najbližje. Tudi to delam iz veselja. Svoje znanje sem nabiral v različnih inštitucijah in od različnih ljudi. Lesarska šola, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta in od različnih ljudi, najboljših na svojem področju: John Howell, Forex Trader Kei, Gregory Mannarino, George Gammon, Jeff Snider, Lynette Zang, Patrick Ceresna itd.
Na teh straneh najdete moja razmišljanja in zapiske. Ne bom rekel, da imam vedno prav, Zato naredite domačo nalogo in podatke preverite. Ne odgovarjam za kakršnokoli napako na straneh ali vašo napako pri uporabu teh razmišljanj in zapiskov. Uporabljate jih na lastno odgovornost. 

Contact - Kontakt

Let's connect and share knowledge and experience. 
Povežimo se in delimo znanje in izkušnje.


Posts - Objave