Sanyaku Gyakuten

Sanyaku Gyakuten je zrcalna slika Sanyaku Koutena. Ta se pojavi, ko po dolgem pozitivnem trendu pride do obrata trenda navzdol. In Sanyaku Gyakuten je eden od pokazateljev obrata trenda. Tudi pri tem opazujemo križanje linij med sabo in preboj sveče. Vendar v obratni smeri kot pri Sanyaku Koutenu. Tudi tu je pomembno zaporedje in sicer:

1. Tenkan križa Kijun Sen navzdol.

2. Chiko Span pride pod tečaje.

3. Ko tečaji prebijejo Kumo navzdol.

Sanyaku Gyakuten1

Sanyaku Kouten in Sanyaku Gyakuten ne prikažeta obrata trenda pri breztrendnem gibanju tečajev.

Sideway
Sanyaku Kouten
Ko pridemo do nakupnih ali prodajnih priložnosti knjige in spletne strani opisujejo signale na različne načine. Najpogosteje opisan nakupni signal je, da tečaji presekajo Kumo, Tenkan sen pride nad Kijun sen in Chiko span preseka tečaj finančnega inštrumenta. Vse to od spodaj navzgor. Najpogosteje opisani prodajni signal pa je, ko tečaji presekajo Kumo navzdol, Tenkan sen pride pod Kijun sen in Chiko span preseka tečaj finančnega inštrumenta navzdol. Te razlage sicer do neke mere držijo, vendar so precej površne in tako ne vemo, kdaj jim lahko zaupamo in kdaj ne. Razmere na trgih se zelo hitro spreminjajo in tudi v primeru, ko vse naredite kot navajajo največji poznavalci, ni rečeno, da se bodo stvari premaknile v željeno smer. Samo možnosti tega se bodo povečale. 

Sanyaku Kouten pomeni "trojni zlati križ". Sestavljen je iz treh elementov: 

1. Tenkan sen prebije Kijun sen navzgor

2. Ko Chiko span pride nad tečaje

3. Ko tečaji prebijejo kumo

Vsi ti elementi si morajo slediti v zaporedju, kot je opisan. Večkrat se zgodi, da Chiko span prebije tečaje pred obratom Tenkan in Kijun sena. V tem primeru ne moremo govoriti o Sanyaku Kouten.  

L&S DAX(1)

To je v Ichimoku Kinko Hyo osnovni pokazatelj obrata trenda iz medvedjega v bikovskega.

Ichimoku Kinko Hyo: Kako izračunamo vrednosti
 • Vsaka linija sledi cenam na svoj način. Logika je podobna drsečim povprečjem, vendar vrednosti izračunamo na nekoliko drugačen način. Drseče povprečje računa povprečje vrednosti opazovanega časovnega obdobja. Linije Ichimoku Kinko Hyo pa računajo srednjo vrednost med najvišjo in najnižjo vrednostjo v opazovanem območju. Pri opazovanju drsečih povprečij ta časovna obdobja niso točno določena (so samo najbolj uporabljana), pri Ichimoku Kinko Hyo pa so ta obdobja določena in spreminjanje le-teh vam ne bi naslikali enake slike. Tako kot so 38,2, 50 in 61,8 pomembne fibonaccijeve številke, so 9, 26 in 52 pomembne Ichimoku Kinko Hyo številke.
 • Torej, kako izračunamo:
 • - Tenkan Sen: srednja vrednost med najvišjo in najnižjo vrednostjo zadnjih 9 sveč; (najvišja vrednost zadnjih 9 sveč + najnižja vrednost zadnjih 9     sveč) / 2
 • - Kijun Sen: srednja vrednost med najvišjo in najnižjo vrednostjo zadnjih 26 sveč; (najvišja vrednost zadnjih 26 sveč + najnižja vrednost zadnjih 26   sveč) / 2
 • - Chiko Span: zaklučno ceno zadnje sveče preslika 26 sveč v preteklost
 • - Senko Span 1: srednja vrednost med trenutnim Tenkan Senom in Kijun Senom preslikana 26 sveč v prihodnost; (Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 
 • - Senko Span 2: srednja vrednost med najvišjo in najnižjo vrednostjo zadnjih 52 sveč preslikana 26 dni v prihodnost: (najvišja vrednost zadnjih 52    sveč + najnižja vrednost zadnjih 52 sveč) / 2
 • - Kumo: vse med Senko Span 1 in Senko Span 2
Brent Crude Öl
Ichimoku Kinko Hyo: Pomen linij
 • Vse linije lahko postanejo podporna ali odporna linija. Ko je trg v pozitivnem se tečaji delnic odbijajo od Tenkan Sena. Ko le tega prbijejo je naslednja podpora Kijun Sen. Če tečaj prebije linijo Kijun Sen, je naslednja podpora Senko Span 1 in Kumo ter zadnja Senko Span 2. Ko tečaj prebije tudi linijo Senko Span 2 in s tem tudi Kumo, obstaja velika možnost, da se trend obrne. Ravno nasprotno velja pri negativnem trendu. Tudi tu se pri korekcijah navzgor tečaji lahko odbijajo od vseh linij in ko prebijejo zadnjo linijo obrambe Senko Span 2 in Kumo, se trend lahko obrne. Velikokrat lahko vidite, da se tudi Chiko Span odbija od ostalih linij. 
 • Sekanje linij med seboj ali s tečajem ima tudi pomemben pomen. Vsaka linija pomeni nekaj dnevno ravnovesje in ko tečaj prečka linijo pomeni, da je bilo ravnovesje porušeno. Zelo velik pomen imata Tenkan Sen in KIjun Sen. Ko Kijun Sen križa Tenkan Sen navzgor pomeni signal za pozitivni trend, ko pa Kijun Sen križa Tenkan Sen navzdol pa to pomeni negativni trend. Poseben pomen ima tudi križanje Chiko Spana in Senko Spana 2. Ko Chiko Span prečka Senko Span 2 lahko pomeni potrditev obrata trenda. O križanjih posameznih linij b več pisanja v nadaljevanju.
Dow Jones
Ichimoku Kinki Hyo: Smer linij in prepoznavanje trenda
 • Pri prepznavanju trenda se moramo osredotočiti na smer linij. Ali linije potekajo od leve navzgor proti desni ali od leve navzdol proti desni. Če linije potekajo od leve navzgor proti desni in so v vrstnem redu, kot je prikazano na spodnji sliki, to pomeni trend navzgor. Če linije potekajo od leve navzdol proti desni in so v vrstnem redu, kot je prikazano na spodnji sliki, pomeni trend navzdol. Linije pa se lahko tudi prepletajo in potekajo od leve naravnost proti desni pa pomeni, da trenda ni in se tečaji pomikajo vstran.
S&P 500(1)
 • Na prvi sliki vidimo, če gledamo v smeru puščice, kako si sledijo linije v naraščajočem trendu. Linije so v naslednjem vrstnem redu (gledano od zgoraj navzdol):
 • - Chiko Span,
 • - Tenkan Sen,
 • - Kijun Sen,
 • - Senko Span 1 in
 • - Senko Span 2.
Henkel AG & Co. KGaA Vz(1)
 • Na drugi sliki vidimo, kako si linije sledijo v padajočem trendu. Linije potekajo zrcalno glede na linije pri naraščajočem trendu. Linije so v naslednjem vrstnem redu (gledano od zgoraj navzdol):
 • - Senko Span 2,
 • - Senko Span 1,
 • - Kijun Sen,
 • - Tenkan Sen in
 • - Chiko Span.
US Kupfer
 • Na tretji sliki pa vidimo situacijo, kjer nimamo trenda. Vse linije se prepletajo in velikokrat križajo. To nam kaže, da se tečaji pomikajo vstran brez izrazitega trenda.
Uvod v Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo (IKH) je še eden od mnogo tehničnih pripomočkov pri prepoznavanju trenda. Na prvi pogled, zaradi veliko črt in barv, izgleda zelo zakompliciran, vendar ni. Na zelo enostaven način pokaže v katero smer poteka trend in s tem pomaga pri vsakdanjih investicijskih odločitvah. O njem je veliko napisanega in posnetega, vendar je veliko stvari, ki so zgolj približne in ne dajo celovite slike. Nekateri analitiki pri svojem delu uporabljajo samo dele tega indikatorja ali ga kombinirajo z drugimi. Vsekakor je to stvar vsakega posameznika, najpomembneje je, da je celoten sistem indikatorjev učinkovit in daje vpogled v dogajanje na trgih.
Ichimoku Kinko Hyo sestavlja 5 črt (zaradi šuma v prevodu bom uporabljal originalne nazive): 
- Tenkan Sen (TS),
- Kijun Sen (KS),
- Chiko Span (CS),
- Senko Span 1 (SS1) in
- Senko Span 2 (SS2).
Prostor med SS1 in SS2 imenujemo Kumo.
Dow Jones1
Kako je nastal Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko hyo je orodje tehnične analize finančnih trgov. Njegov oče je Goichi Hosoda, direktor ekonomskega oddelka japonskega časopisa Miyako. V tistem času je bil Miyako zelo osredotočen na analize trgov in njegova kolumna je bila med tržnimi analitiki zelo priljubljena. S finančnimi trgi pa se je Goichi Hosoda srečal že prej. Z analizami in trgovanjem na finančnih trgih je začel že pri 12 letih in bil od takrat uspešen analitik. Svojo prvo kolumno je leta 1935 objavil prav v časopisu Miyako  pod imenom Shinto Tenkan Sen. Grafi in kalkulacije so ostale skrivnost. Kmalu so ga analitiki začeli spraševati na kakšen način pride do svojih zaklučkov in ga prosili, da jim razkrije skrivnosti analiziranja. Leta 1950 se je odločil, da bo to skrivnost razkril 3 ljudem ob dogovoru, da tehnike ne bodo razkrili naslednjih 10 let. Eden od njih je bil predsednik večjega sklada na Japonskem, ostala dva sta neznana. Okoli 20 let kasneje je na Japonskem uradno izšlo 7 knjig, ki so govorile o analiziranju finančnih trgov s pomočjo tehnike Ichimoku Kinko Hyo. Tako je znanje začelo pronicati v javnost, kar je povzročilo pravi Ichimoku Kinko Hyo bum. Po desetletjih testiranja je ta tehnika osvojila tudi svet. Od sedmih knjig je mogoče kupiti samo štiri, ostale tri so dosegljive v njihovi narodni knjižnici in jih je mogoče brati, vendar ne tudi kupiti. Ichimoku Kinko Hyo je bil izumljen leta 1935. V tistem obdobju ni bilo na voljo veliko tehnik tehnične analize finančnih inštrumentov. Japonski svečniki so bili uporabljeni že veliko prej, v sredini 18. stol. Stohastiki so prišli v uporabo v 1950ih, drseča povprečja v 1960ih, večina orodij pa šele v 1970ih in 1980ih. Dolgoletna uporaba orodja Ichimoku Kinko Hyo kot orodja za tehnično analizo je pokazala učinkovitost tega ordja, ki se danes uporablja na različnih tgih po celem svetu.

Goichi Hosoda

Goichi Hosoda (Vir: internet)