10 pravil Boba Farrella
 • Njegovih 10 pravil trgovanja:
 • 1. TEČAJI SE VEDNO VRNEJO K DOLGOROČNEMU TRENDU. Trend, ki se v kratkem času preveč oddalji od dolgoročnega drsečega povprečja, se vedno vrne nazaj k njemu. Pa naj bo to navzgor ali navzdol. 
DBB_2022-01-26_08-33-01
 • 2. HITER SKOK TEČAJEV NAVZGOR BO POVZROČIL HITER SKOK TEČAJEV NAVZDOL IN OBRATNO. Tečaji, ki se izstrelijo v eno smer, se bodo prav tako izstrelili v nasprotno smer. Podobno nihalu. Višji je skok, nižji bo padec. 
NDX_2022-01-26_08-42-04
 • 3. TOKRAT NE BO NIČ DRUGAČE, EKSCESI NIKOLI NISO TRAJNI. Vedno se bodo našle delnice, ki bodo močno prekašale povprečje, vendar to nikoli ne traja večno. Na borzah špekulacija niso nič novega. Balon se napihne in poči.
NDX_2022-01-26_08-49-53
 • 4. KO TEČAJI RASTEJO ALI PADAJO Z EKSPONENTNO HITROSTJO, SE PREMAKNEJO DLJE, KOT SI LAHKO MISLITE IN NE DELAJO POPRAVKA VSTRAN. Čeprav vemo, da se bodo bodo tečaji prej ali slej obrnili nazaj d dolgoročnemu povprečju, se trenutni trend lahko raztegne na zelo dolgo obdobje. In ko se ta trend enkrat konča, sledi strma korekcija.  
 • 5. POPOLDANSKI INVESTITORJI NAJVEČ KUPUJEJO NA VRHU TRENDA IN NAJMANJ NA DNU. Povprečen investitor je najbolj trend pozitiven blizu vrha trenda in najmanj trend pozitiven na dnu trenda. To kaže barometer investitorskega razpoloženja greed / fear. V teoriji najbolj pozitivno razpoloženje (greed) pomeni vrh trenda in najbolj negativno razpoloženje (fear) dno trenda.
money.cnn.com/data/fear-and-greed

money.cnn.com/data/fear-and-greed

 • 6. STRAH (fear) IN POHLEP (greed) STA MOČNEJŠA KOT DLGOROČNI RAZPLET. Ne pusti čustvom, da vplivajo na tvoj dolgoročni načrt. Plan your trade and trade your plan. Pripravi se na različne scenarije, da boš pripravljen na morebiten hiter obrat. Hitri premiki na rgih lahko sprožijo čustvene izpade in nepravilne odločitve. Ohrani mirno glavo takrat, ko jo drugi izgubljajo.
 • 7. TRGI SO MOČNI, KO ZAVZEMAJO VELIK IN ŠIBKI, KO ZAJEMAJO MAJHEN DELEŽ BLUE-CHIP IMEN. Ko smer drži malo število delnic, ostale se gibljejo v nasprotno smer, je možnost obrata trenda velika. Samo nekaj delnic velikih podjetij ne more držati smeri trenda. Delnice malih in srednje velikih podjetij tudi morajo slediti temu trendu. 
IWM_2022-01-26_09-17-44
 • 8. MEDVEDJI TREND IMA TRI STOPNJE - STRM PADEC, KRATEK ODBOJ IN SLEDENJE NEGATIVNEMU TRENDU. Negativni trendi se navadno začnejo s strmim padcem tečajev. Sledi kratek razprodajni odboj, ki ne doseže več prejšnjih višav. Razprodaja, ki temu sledi je počasnejša z več vmesnimi manjšimi vzponi in padci, ki sledijo slabšanju  fundamentalnih podatkov. 
IWM_2022-01-26_10-12-36
 • 9. KO SE VSI ANALITIKI IN NAPOVEDI SKLADAJO, SE BO ZGODILO NEKAJ DRUGEGA. Ko vsi analitiki izdajajo nakupna priporočala za delnico, ostane samo še ena pot. Navzdol. Predobri sentimenti sestavljalcev poročil in analitikov je lahko opozorilo. Investitorji naj bi kupovali pozabljene delnice in delnice, ki se jih držijo slabe novice. Nasprotno, prodajali naj bi, ko o njih krožijo samo še dobre novice in se o njih začne govoriti pri frizerju. Takšna strategija ponavadi nagradi potrpežljive investitorje. 
 • 10. BIKOVSKI TRENDI SO VEDNO BOLJ ZANIMIVI KOT PA MEDVEDJI. Vedno je lepše videti trg ki gre severno, kot pa trg, ki gre južno. 
Commitment of Traders Report
 • Poročilo COT (Commitment of Traders) najdemo v CFTC (Commodity Futures Trading Commision) poročilu. S COT indikatorjem lahko potrdimo vstop v pozicijo. Pomembna definicija v procesu analiziranja poročila COT je neto pozicija. Neto pozicija je razlika med odprtimi dolgimi in odprtimi kratkimi pozicijami vsake skupine na trgu. 

 • Neto pozicija = Dolge pozicije – Kratke pozicije 

 • Če neto pozicija raste, potem se število dolgih pozicije povečuje hireje kot število kratkih pozicij. To se pojavi, ko se nove dolge pozicije odpirajo in/ali kratke pozicije zapirajo. Pri CFTC poročilu ni pomembna vsaka številka posebej, ampak dinamični vzorec. 
 • Na trgu so pomembni veliki špekulatorji, ki so v CFTC poročilu Non-commercial group ali Large Speculators (investicijski skladi) in Commercial group (Hedge skladi), katerih logika je drugačna od logike investicijskih skladov. Investicijski skladi sledijo logiki vskaega vlagatelja: kupi, ko misliš da trgi lahko zrastejo in prodaj, ko misliš, da trgi lahko padejo. Logika hedge skladov je ravno obratna: ko trgi padajo oni kupujejo in ko trgi rastejo oni prodajajo. Hedge skladi uporabljajo finančne trge za zaščito pren nepredvidenimi in škodljivimi premiki cen na trgih. Vključujejo proizvajalce in potrošnike dobrin, s katerimi se trguje na trgih. Hedge skladi ponavadi odpirajo pozicije za zaščito tveganja realnega sektorja ekonomije.

 • VELIKI VLAGATELJI
cot1
 • Gibanje cene in neto pozicije pri investicijskih skladih: Ko cena raste, investicijski skladi povečujejo svoje neto pozicije, torej več dolgih kot kratkih pozicij.
cot2
 • Ko veliki vlagatelji predvidevajo, da se bodo trgi obrnilli, začnejo zapirati prvotno odprte dolge pozicije in začnejo povečevati kratke pozicije. Kot rezultat, se bodo tudi neto pozicije znižale. V tem primeru se indikator neto pozicij obrne. Nova nižja vrednost indikatorja na neto poziciji bo nižja od prejšnjega. Če vlagatelji predvidevajo, da se bo trend obrnil v medvedji in če vlagatelji to gibanje podprejo, bo vsaka naslednja najvišja vrednost indikatorja neto pozicije nižja kot prejšnja. 
 • So tudi situacije, ko veliki vlagatelji fiksirajo del svojega dobička odprte pozicije. Ponavadi to naredijo v bližini podpor ali odpor (tedenskih in mesečnih timeframov) ali po močnem in hitrem premiku na trgu, ko smatrajo, da je logično zapreti vsaj del pozicije, ker se lahko zgodi korekcija z enako močnim momentom.
cot3
 • To bo v indikatorju izgledalo kot povečanje neto pozicije, vendar povečanje ne višje od prejšnjega vrha. Taka sprememba ponavadi ne pomeni spremembe trenda. Najvčkrat indikator v takem primeru nadaljuje v prvotni smeri, ko veliki investitorji zopet začnejo odpirati kratke pozicije. 

 • HEDGE SKLADI 
 • Hedge skladi delujejo ravno nasprotno velikim vlagateljem.
cot4
cot5
 • optionclue.com

- AUD/USD
- bombaž
- BTC/USD
- CAD/USD
- CHF/USD
- Dow Jones Industrial Average
- EUR/USD
- GBP/USD
- zlato
- JPY/USD
- kava
- kakav
- baker
- Nasdaq 100
- naravni plin Henry Hub
- Nikkei 225
- NZD/USD
- paladij
- platina
- S&P 500
- srebro
- nafta WTI
Beta
 • Beta (ß) v trgovalskem svetu pomeni TVEGANJE, kako spremenljiva je neka delnica. Beta pove, kaj dela določena delnica v primerjavi s širšim trgom, Ponavadi je to index, v primeru ZDA je to ponavadi index S&P 500. Števlika pomeni ali se delnica giblje podobno kot širši nabor delnic, se giblje manj (je manj spremenljiv) ali se giblje bolj (je bolj spremenljiv). Lahko se giblje tudi zrcalno od širšega trga. Beto lahko določimo tudi za celoten portfolio. 
Beta
 • Predvidimo, da je črna linija širši trg oziroma indeks S&P 500. S&P 500 ima beta 1. Rdeča črta, ki se močno prilega črni ima beto okoli 1, lahko nekoliko manj ali nekoliko več. Giblje se približno tako kot trg. Modra črta je bolj spremenljiva. To pomeni, da je beta večja od 1, ker se giblje bolj kot indeks. Zelena črta je pa manj spremenljiva, se giblje manj kot indeks in ima beto nižjo od 1. Beta je lahko tudi negativna, kar pomeni, da se črta giblje zrcalno. Beta 2 pomeni, da se delnica giblje za dva kratno razdaljo indeksa. Torej, če se cena indeksa v določenem obdobju zviša za 10%, se bo cena delnice povišala za 20%. Če bo cena indeksa za 10% padla, se bo cena delnice znižala za 20%. Ko je beta nižja od 1, recimo 0,5, se bo cena delnica ob 10% spremembi indeksa spremenila za 5%. Torej z beto lahko predvidimo, za koliko se bo spremenila cena naše delnice, če predvidimo, da se bo indeks spremenil za določeno število odstotkov. Če predvidimo, da se bo indeks pri beti 1,8 povečal za 10%, se bo cena delnice povečala za 18%. Beta nam pomaga pri izbiri delnice, ki jo želimo dodati v naš portfelj. Ko je trg v pozitivnem trendu, hočemo v portfeljju delnice z visoko beto. Tako bomo dosegli večji donos, kot nam ga ponuja indeks. Ko je trg v padajočem trendu, teh delnic nočemo in jih zamenjamo za delnice z nizkim beta ali celo negativnim. Beta nam pomaga tudi pri sestavi našega portfelja. V portfelju hočemo imeti delnice z visokim beta, z nizkim beta in z negativnim beta. Tako dosežemo uravnotežen portfelj. 
 • Vendar pa beta ni napovedovalec, kam se bodo cene delnic gibale v prihodnosti. Podatek se nanaša na preteklo gibanje cen delnic in indeksa in na podlagi tega lahko predvidimo prihodnje obnašanje delnice. Vendar preteklost nam ne kaže vedno obnašanja v prihodnosti.
 • Beto lahko izračunamo za različna obdobja. Zato na različnih portalih lahko najdemo ralične vrednosti. Vse vrednosti so prave, odvisno je samo za kako dolgo obdobje potrebujete podatek.
 • Beta kaže samo eno stvar: to je obnašanje delnice glede na širši trg, torej kaže kako se obnaša glede na preostali trg. Ne pove nam pa dosti o stanju v panogi.