Ko se ameriški dolar krepi, se dogajajo slabe stvari
 • Rast in padec ameriškega dolarja (USD) ima lahko precejšnje posledice na gospodarstvo in posledično na portfolio investitorja. Dolga obdobja krepitve dolarja lahko povzročajo gospodarske pretrese kot je bile npr. latinsko ameriška dolžniška kriza v 1980ih ali azijska kriza v 1990ih. Nasprotno pa dolgo obdobje padanja dolarja lahko povzroči krepitev trgov, kot je bilo to npr. med leti 2002 in 2007. Ko vrednost dolarja raste, se na trgih dogajajo slabe stvari. Ko vrednost dolarja pada, ljudje razmišljajo o ponovni rasti. Ko govorimo o amerškem dolarju, imamo pogosto v mislih indeks DXY. Indeks pomeni relativno vrednost dolarja glede na druge svetovne valute (euro 57,6%, japonski jen 13,6%, britanski funt 11,9%, kanadski dolar 9,1%, švedska krona 4,2% in švicarski frank 3,6%). 
DXY_2022-01-10_11-29-17
 • Ko je dolar stabilen tudi drugi macroekonomski faktorji, ki premikajo trge, pridejo do izraza. Šibek dolar je navadno dober za globalna tveganja. Finančni pogoji so bolj ohlapni in s tem je dolar bolj dostopen za mednarodne posle. Močan dolar je navadno slab za globalna tveganja. Finančni pogoji so ostrejši in zato zamenjate lokalno valuto dolar pod slabšimi pogoji. To še posebej vpliva na države, pri katerih je trgovanje in investiranje odvisne od dolarja. Okolli 40% trgovskih računov izdanih izven ZDA in več kot 60% denarnih rezerv centralnih bank je v dolarjih. Veliko držav in veliko korporacij, ki poslujejo izven ZDA se je zadolžilo v dolarjih. In ti dolgovi so short pozicije na dolar. Torej nekdo, ki ima 100 mio dolarjev posojila v dolarjih, bo teh 100 mio dolarjev nekega dne moral vrniti. Če domača valuta v tem času pade, bo moral ta nekdo v domači valuti zbrati več denrja, da bo vrnil teh 100 mio dolarjev. Torej je ta nekdo v slabšem položaju. V primerih podobnih izven-ameriških transakcij, se dolar lahko uporabi kot orožje proti državi in jo lahko finančno celo uniči. Zato so vse bolj pogosti pozivi k zamenjavi dolarja za druge valute. 
DXY_SPX_EZU_EEM_2022-01-10_11-39-14
 • DXY - U.S. Dollar Currency Index
 • SPX - S&P 500
 • EZU - MSCI Eurozone ETF
 • EEM - MSCI Emerging Index Fund
 • Eden od načinov, kako lahko gledamo na razmerje med dolarjem in trgi je skozi nasmeh dolarja (uporabljati ga je začel strateg Morgan Stanleya Stephen Li Jen). 
dollar smile
 • Dolar je močan v obdobju negotovosti in nizkega tveganja. To je bilo obdobje ob koncu 2015 in začetku 2016, ko je bila cena nafte na visokem nivoju in je oklestila dobičke podjetij. 
 • Dolar je šibek, ko imamo v svetu obdobja koordinirane rasti. Ostale valute z visoko beta vrednostjo, valute držav v razvoju, navadno prekašajo dolar. To je bilo obdobje v sredini 2016, ko so države vložile veliko truda v podporo gospodarski rasti, Kitajska npr. je je poslala v sistem velike količine dolga, FED pa je obljubljal dvig obrestnih mer. 
 • Druga stran dolarjevega nasmeška je vrnitev močnega dolarja. Takrat se pričakije, da bo rast v ZDA prekosila ostale države. To se je zgodilo ob koncu 2016, ko je bil dolar močan po zmagi Trumpa na predsedniških volitvah in ko je dal podporo domači ekonomiji. 
 • Gibanje razmerja med indeksoma ekonomij v razvoju MSCI in S&P 500 je bilo precej skladno z gibanjem dolarja. Delnice držav v razvoju navadno presegajo donosnost ko je dolar šibek. Ob šibkem dolarju države v razvoju prehitevajo razvite države, še posebej ZDA. Na nasprotni strani pa so države po svetu med 2010 in 2020 rasle počasneje z nizko inflacijo, ko je bil dolar v trendu navzgor. V tem obdobju so trgi v ZDA rasli hitreje kot v državah v razvoju. Rasti so veliko prispevala tehnološka podjetja. Tuj kapital, ki je pritekal v rastoče delnice ter višje obresti na obveznice v ZDA v primerjavi z Evropo, je še utrdil rast dolarja. 
 • Leta 2008 je bila oster skok dolarja. Dolar je takrat odigral vlogo varnega zavetja, kljub temu, da so bile ZDA epicenter krize. 
 • Cene surovin so pogosto podane v dolarjih. Ko je dolar močan, so cene surovin v lokalnih valutah dražje.To ima negativen vpliv na povpraševanje. Ko dolar pade, tudi cene surovin v lokalnih valutah padejo, kar poveča zanimanje zanje. 
 • Krepitev dolarja pogosto pomeni zategovanje finančnih pogojev. Za ZDA je dobro, če je dolar raste, kar pomeni dobro ekonomsko kondicijo ZDA, vendar pa postavi v slab položaj države, ki so odvisne od poceni zadolževanja v dolarjih. 
 • Če je dolar visoko in je stabilen, se večina udeležencev na trgih lahko prilagodi. Hitre spremembe vrednosti dolarja tako navzgor kot tudi navzdol imajo prav tako lahko negativne posledice.