Kvantitativno sproščanje
Kvantitativno sproščanje (QE) je nakupovanje finančnih inštrumentov (delnic, obveznic) na sekundarnem trgu. To izvajajo centralne banke navadno v naprej določenem znesku in v naprej določenem časovnem obdobju. Namen je napolniti denarni sistem z novimi likvidnimi sredstvi v podporo investicijam in posojanju. Pred globalno finančno krizo leta 2008 so bile obrestne mere primarno orodje za stabiliziranje ekonomije. Od 2008 pa je tudi QE postalo alternativno in široko uporabljeno orodje za nižanje obrestnih mer preko kupovanja obveznic. Centralne banke kupujejo različne finančne inštrumente: državne obveznice, podjetniške obveznice, nepremičnine, delnice,... Ko centralne banke kupijo te dobrine, se njihova bilanca stanja poveča, razen če starejši inštrumenti zapadajo hitreje kot pa jih banka centralna kupuje. 
Obrestne mere na obveznice naj bi ob kupovanju obveznic padle, ko jih centralna banka kupuje. V bistvu so obrestne mere takrat ostale nespremnjene ali pa so celo zrasle, kar je pomenilo, da je cena obveznic padla. To je bil popolnoma nasproten rezultat od pričakovanega. Verjetno je v ozadju bolj sentiment invstitorjev kot pa prava mehanika. Ko je ekonomija v težavah, obresti navadno padejo. Pomeni, da se gospodarska rast umirja. Kot odgovor se centralne banke odločijo za posredovanje s kvantitavnim sproščanjem in to tudi objavijo. Investitorji na podlagi napovedi pogosto začnejo s kupovanjem obveznic preden centralna banka začne dejansko izvajati program. Do dneva, ko centralna banka začne s programom, je navadno obrestna mera že dosegla najnižjo vrednost in razpoloženje se izboljša, kar pomeni, da so obrestne mere spet na poti navzgor. 
Ko je leta 2017 FED oznanil, da bo prenehal z nakupovanjem in bo začel zmanjševati mesečne nakupe obveznic ter kasneje s prenehanjem in zaključitvijo QE programa, so obrestne mere padle in cene obveznic pridobile na vrednosti. Investitorji so se tako pozicionirali za konec nakupovalnega QE programa.
TNX_QE_2022-01-13_10-38-12
  • - QE1 december 2008 do junij 2010
  • - QU2 november 2010 do junij 2011
  • - Operation Twist september 2011 do december 2012
  • - QE3 september 2012 do december 2012
  • - QE4 januar 2013 do oktober 2014
  • - QE20 marec 2020 do marec 2022??