Ichimoku Kinko Hyo: Pomen linij
  • Vse linije lahko postanejo podporna ali odporna linija. Ko je trg v pozitivnem se tečaji delnic odbijajo od Tenkan Sena. Ko le tega prbijejo je naslednja podpora Kijun Sen. Če tečaj prebije linijo Kijun Sen, je naslednja podpora Senko Span 1 in Kumo ter zadnja Senko Span 2. Ko tečaj prebije tudi linijo Senko Span 2 in s tem tudi Kumo, obstaja velika možnost, da se trend obrne. Ravno nasprotno velja pri negativnem trendu. Tudi tu se pri korekcijah navzgor tečaji lahko odbijajo od vseh linij in ko prebijejo zadnjo linijo obrambe Senko Span 2 in Kumo, se trend lahko obrne. Velikokrat lahko vidite, da se tudi Chiko Span odbija od ostalih linij. 
  • Sekanje linij med seboj ali s tečajem ima tudi pomemben pomen. Vsaka linija pomeni nekaj dnevno ravnovesje in ko tečaj prečka linijo pomeni, da je bilo ravnovesje porušeno. Zelo velik pomen imata Tenkan Sen in KIjun Sen. Ko Kijun Sen križa Tenkan Sen navzgor pomeni signal za pozitivni trend, ko pa Kijun Sen križa Tenkan Sen navzdol pa to pomeni negativni trend. Poseben pomen ima tudi križanje Chiko Spana in Senko Spana 2. Ko Chiko Span prečka Senko Span 2 lahko pomeni potrditev obrata trenda. O križanjih posameznih linij b več pisanja v nadaljevanju.
Dow Jones