Ichimoku Kinki Hyo: Smer linij in prepoznavanje trenda
 • Pri prepznavanju trenda se moramo osredotočiti na smer linij. Ali linije potekajo od leve navzgor proti desni ali od leve navzdol proti desni. Če linije potekajo od leve navzgor proti desni in so v vrstnem redu, kot je prikazano na spodnji sliki, to pomeni trend navzgor. Če linije potekajo od leve navzdol proti desni in so v vrstnem redu, kot je prikazano na spodnji sliki, pomeni trend navzdol. Linije pa se lahko tudi prepletajo in potekajo od leve naravnost proti desni pa pomeni, da trenda ni in se tečaji pomikajo vstran.
S&P 500(1)
 • Na prvi sliki vidimo, če gledamo v smeru puščice, kako si sledijo linije v naraščajočem trendu. Linije so v naslednjem vrstnem redu (gledano od zgoraj navzdol):
 • - Chiko Span,
 • - Tenkan Sen,
 • - Kijun Sen,
 • - Senko Span 1 in
 • - Senko Span 2.
Henkel AG & Co. KGaA Vz(1)
 • Na drugi sliki vidimo, kako si linije sledijo v padajočem trendu. Linije potekajo zrcalno glede na linije pri naraščajočem trendu. Linije so v naslednjem vrstnem redu (gledano od zgoraj navzdol):
 • - Senko Span 2,
 • - Senko Span 1,
 • - Kijun Sen,
 • - Tenkan Sen in
 • - Chiko Span.
US Kupfer
 • Na tretji sliki pa vidimo situacijo, kjer nimamo trenda. Vse linije se prepletajo in velikokrat križajo. To nam kaže, da se tečaji pomikajo vstran brez izrazitega trenda.