Kaj je inflacija

Kaj je inflacija? Invsetopedia o inflaciji piše naslednje: Inflacija je upad kupne moči določene valute skozi čas. Upad kupne moči se kaže kot povprečna rast cen košarice izbranih izdelkov in storitev na trgu skozi čas.

- Inflacija je stopnja, pri kateri vrednost valute pada in posledično splošna raven cen izdelkov in storitev raste. To pomeni, da boste jutri za enak znesek lahko kupili manj blaga in storitev. V šoli so nas učili, da se cena na trgu oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kjer se srečata pponudba in povpraševanje, se oblikuje cena. Če se ponudba poveča, se cena zniža in obratno. Če se povpraševanje poveča, se cena poveča in obratno. Torej, cena na trgu vedno najde ravnotežje. Ko ravnotežje pporušimo, lahko se to zgodi na strani ponudbe ali pa na strani povpraševanja, se cena spremeni. Če se spremeni navzgor to imenujemo inflacija, če pa navzdol pa to imenujemo deflacija. Ampak nekaj mora porušiti to ravnotežje. Lahko so to motnje v nabavnih verigah ali pa povečanje razpoložljivega dohodka ljudi. Lahko se zgodi tudi oboje hkrati, ali pa je eno posledica drugega. Kar se dogaja zadnje čase je posledica povečanega razpoložljivega dohodka ljudi, kar posledično vpliva tudi na prekinitve v dobavnih verigah.

- Inflacija je za prebivalce lahko pozitivna ali negativna, odvisno od posameznika. Za lastnika premoženja (nepremeičnine, plemenite kovine,...) je inflacija lahko dobrodošla. Za tiste, ki varčujejo v valuti pa inflacije niso veseli, ker inflacija znižuje vrednost njihove valute. Inflacija se ne odraža vedno samo v povišanju cen življenjskih potrebščin, ampak tudi v povečanju cen ostalih dobrin. Vrednost valute se zniža v primerjavi z vrednostjo nepremičnin, plemenitih kovin in delnic. Ali drugače povedano, cene navedenih dobrin rastejo. 

- V idealnih pogojih se pričakuje nizka inflacija, ki do določene mere pospešuje potrošnjo in odvrača ljudi od varčevanja ter tako omogoči gospodarsko rast. Evropska centralna banka ima to mejo postavljeno pri 2%. Prav tako FED. Zakaj ravno 2%? Nimam pojma zakaj, vem pa, da je vsaka, tudi 2% inflacija, previsoka. Zakaj sploh potrebujemo inflacijo? Zato da ne varčujemo ampak zapravljamo? Če se vam danes pokvari hladilnik, boste danes kupili novega. Verjetno ne boste čakali eno leto, da ga boste dobili 50 EUR ceneje. To verjetno ni razlog. Banke so vsekakor vesele inflacije. Ko je višja inflacija, so tudi obresti, po katerih vam posodijo denar, višje. S tem, da za vaše vloge na ta račun ne dobite višjih obresti. Tudi država ima nekaj od tega, ker pri višjih cenah pobere več davka. 

Tisti, ki ima od te inflacije najmanj, smo mi, ki varčujemo v valuti. Zato pa gredo vrednosti nepremičnin, plemenitih kovin, kripto valut, delnic, umetniških del in še česa v nebo.