Archive for November, 2014

Jože Plečnik

The Slovenian architect Jože Plečnik (1872-1957) significantly contributed to the appearance of three Central European cities: Vienna, Prague and Ljubljana. In Vienna, where he studied under Professor Otto Wagner, he distinguished himself with Zacherl Palace (1903-1905), which belongs among the pioneer works of the European Modernist architecture. Having designed a number of family houses, interior decorations, the Fountain of Karl Borromeaus (1906-1909), and finally the Church of the Holy Spirit in the Viennese district of Ottakring (1910-1912), he left Vienna. His works in Prague comprise the redesign of Hradcany Castle and its gardens (1920-1933) and the design of the Church of the Sacred Heart in the Vinohrady district of Prague (1928-1932).

Church of the Sacred Heart in Prague

Church of the Sacred Heart in Prague

3rd courtyard of Prague castle

3rd courtyard of Prague castle

3rd courtyard of Prague castleIn 1921, when Plečnik returned from Prague, where he had lectured at the School of Arts and Crafts, he devoted his career to urban planning and architecture in Ljubljana. He wanted to design Ljubljana, Slovenian’s new capital, on the model of Athens. All of his most significant works except for the Križanke Summer Theatre, which was built between the years 1952 and 1956, were created between the years 1925 and 1944. Characteristic of his style are Classicist architectural elements such as columns, lintels, balustrades and turrets, which he reworked and combined in a most inventive way. Plečnik’s Ljubljana rates among the 20. century’s most prominent holistic pieces of art.

National and University Library Ljubljana

National and University Library Ljubljana

Park Tivoli Ljubljana

Park Tivoli Ljubljana

In the 1980s, Plečnik’s work was presented to the world at his much talked about Paris Exhibition, a retrospective which later toured Ljubljana, Madrid, Vienna, Munich, Karlsruhe, Milan, Venice, New York and Washington. The exhibition, which was set up by the Georges Pompidou Centre in Paris in collaboration with the Ljubljana Architectural Museum, was later donated to the city of Ljubljana. Currently it is on view at Fužine Castle, the seat of the Ljubljana Architectural Museum.

His the most tignificant works in Ljubljana:

 • Parish church of st. Francis
 • Promenade Tivoli
 • Peglezn
 • Šance on Ljubljana castle
 • National and University Library
 • Žale Cemetery
 • Market and Adamič Lundrovo nabrežje
 • Central stadium in Bežigrad
 • Sluice gates on the Ljubljanica river
 • Cobblers’ bridge
 • Triglav insurance building
 • The tree bridges
 • Navje cemetery
 • Zois Street
 • Revolution Square
 • Roman Wall Mirje

Vienna times 1892 – 1911

 • Zacherl house, Vienna I, Bauernmarkt 7 – Wildbretmarkt 4, 1903 – 1905
 • Parish church of st. Spirit, Vienna XVI, Herbststr. 82, 1910 – 1913

Prague times 1911 – 1921

 • Masaryk’s residence, coutyards and gardens on Prague castle
 • Masaryk’s summer residence in Lanyh, 1921 – 1922
 • Parish Church of the Sacred Heart in the Vinohrady district of Prague, Namesti Jiriho, 1928 – 1932

Počitelj

Počitelj leži na prisojni strani reke Neretve ob magistralni cesti od Jadranskega morja proti Mostarju in Sarajevu. Reka Neretva je včasih močno poplavljala področja v svojem spodnjem toku, kot tudi Hutovo blato. Te poplave so se pojavljale jeseni ob močnih deževjih vse dokler niso uredili melioracijskega sistema na Hutovem polju in izgradnje sistema odvodnjavanja konec 60-ih let. Včasih so imeli velike probleme z raznimi nalezljivimi boleznimi, ki jih prenašajo zlasti komarji (mrzlica), tudi to se je končalo z izsušitvijo Hutovega polja in omejevanjem razvoja komarjev.

Medresa, Gavran-kapetanovičeva hiša in mošeja

Medresa, Gavran-kapetanovičeva hiša in mošeja

Počitelj se prvič omenja leta 1444, vendar je naselje tu zagotovo obstajalo že prej. Predvideva se, da je že bosanski kralj Stjepen Tvrtko I leta 1383 tu zgradil utrjeno mesto. Ko je leta 1463 Bosansko kraljestvo padlo pod turško upravo, se je nevarnost pred turško okupacijo povečala tudi v Hercegovini in deželah severno od nje. Zato je ogrski kralj Matija Korvin v Počitelju leta 1466 začel graditi utrdbo, da bi preprečil nadaljnje prodiranje Turkov proti zahodu in severu. Počitelj je postalo zaradi svoje strateške lege v tistem času edino mesto, ki je bilo sposobno kljubovati turški vojski in jim preprečiti napredovanje. Pri tem so jim z materialom, denarjem in hrano pomagali tudi Dubrovčani. Tudi oni so se bali prodora Turkov. Tudi če je bila utrdba dobro utjena, so Turki prihajali vse bližje in že leta 1469 se je korvinova vojska morala umakniti v delto Neretve. Tako so Turki zagospodarili na tem področju in si leta 1482 popolnoma podredili celotno Hercegovino. Počitelj in Hercegovina sta bili pod turško okupacijo 407 let vse dokler jih leta 1878 ni okupirala Avstro-Ogrska. Pod Avstro-Ogrsko je mesto izgubilo svojo strateško pomembnost.

V 17. stol. je bil v Počitelj majhna utrdba, ki je ležalo na hribu na vzhodni obali reke. Imela je en obrambni stolp, ki se je odpiral proti jugu in je bil brez obrambnega jarka. Na drugi strani reke se je nahajalo močvirje. Znotraj gradu so bile hiša poveljnika, skladišče žita in mala džamija. Bil je tudi vodni stolp. V primeru napada je bio v gradu prostora za 500 ljudi. Pod gradom ob reki je bilo okoli 150 s kamnom kritih hiš z vinogradi in polji ter ena džamija, ki jo je leta 1563 zgradil Hadži-Alija. V tem obdobju v mestu zgradijo tudi sahat stolp, hamam, madreso in han. Okoli hamama in medrese se je nahajalo tudi več puškarskih in sedlarskih mojstrov ter trgovin. Imeli so tudi zelo pomembno turško knjižnico, kjer so hranili nekaj pomembnih rokopisov ter prepis Korana iz Egipta, ki se nahajajo danes v Orientalskem inštitutu v  Sarajevu in v Orientalni zbirki Akademije znanosti in umetnosti Zagreb.

Medresa

Medresa

Znano je, da so bili Turki iz Počitelja v zelo dobrih odnosih z Dubrovčani in da so vojaki in age od njih prejemali plačila. Počiteljski age so si izposojali denar od Dubrovnika vedno ko so morali potovati v Carigrad, kot tudi za druge potrebe. Zanimivo je, da so Dubrovčani pomagali zgraditi utrdbo, ki naj bi jih branili pred Turki, ko pa so jo osvojili, so bili že prvi dan z njimi najboljši prijatelji. Ko so Turki zavzeli Počitelj so to sporočili Dubrovniku, oni pa so jih takoj bogato nagradili. Zagotovo je, da so bili Dubrovničani že prej v dobrih odnosih s Turki, saj so takoj po zavzetju Počitelja začeli z njimi trgovati z vsemi vrstami blaga.

Počitelj iz trdnjave

Počitelj iz trdnjave

Med leti 1992 in 1996 je bilo mesto ogroženo in močno poškodovano. Najbolj od vseh kulturno-zgodovinskih stavb sta jih najbolj skupili džamija in hiša kapitana Gavrana (Gavrankapetanovičeva hiša). Stolp (minaret) džamije je bil podrt, kupola džamije je bila uničena. Brez posledic je niso odnesli niti prebivalci tega mesta. Etnično čiščenje se je začelo v začetku poletja 1992, ko je hrvaška vojska začela s požigom nehrvaških vasi. Iz področja spodnjega toka Neretve so do konca avgusta 1993 izgnali okoli 20.000 nehrvaških prebivalcev.

Danes je mesto pod UNESCO-vo zaščito. Spomeniki, ki zaznamujejo mesto so iz treh obdobij:

 1. iz časa Matije Korvina, ko je mesto imelo strateško pomembnost (1463-71);
 2. iz razvoja pod Turki (1471-1698), ko so bile zgrajene tipične javne zgradbe: mošeja, makteb (osnovna šola), imaret (kuhinja za brezdomce in sirote), medresa (visoka šola), hamam (terme), han (prenočišča) in sahat-kula (stolp);
 3. iz časa obnove strateške pomembnosti mesta, potem ko so Benečani zavzeli in uničili Gabelo, mesto nekaj kilometrov južno od Počitelja (1698-1878).

Leta 1996 je Svetovna organizacija za zaščito spomenikov mesto uvrstilo med 100 najbolj ogrožene kulturne spomenike na svetu. Leta 2000 je vlada federacije BiH začela proces obnove, zaščite in ohranitve mesta Počitelj.

Medresa s trdnjavo v ozadju

Medresa s trdnjavo v ozadju

Arhitektura Počitelja je mešanica sredozemske in orientalske z lokalnimi posebnostmi. Vpliv Sredozemlja je viden v uporabi strešnih čel (štirikapnice), poudarjenih kamnih v stenah (da se kamni v steni vidijo), majhnih in široko ločenih oknih ter enonadstropnih hišah. Vpliv Orienta je viden v zaprtih balkonih, ozko ločenih oknih, urejeni notranjosti hiš v pritličju, odprti sobi v prvem nadstropju in notranjem dvorišču. Osnovni material pri gradnji je kamen. Tipični so okrogli dimniki, obdani s kamni različnih velikosti in oblik.

Vedno rečem, da je Počitelj šolski primer turškega mesta. Iz tržnice lahko vidimo vse za takratno turško mesto pomembne zgradbe:

 • trdnjavo
 • mošejo
 • han – služil je za prenočevanje popotnikov skozi mesto ter gostov mestnih vladarjev
 • sahat kulo – stolp z uro kvadratne oblike
 • haman – kopališče, ki se oskrbovalo z vodo iz reke
 • medreso – verska šola s petimi razredi (manjše kupole) in predavalnico (večja kupola)
 • Gavran-kapetanovičevo hišo – iz hiše so izhajali vojaški vodje
Follow us
RSS
Follow by Email
Pinterest
Instagram