Archive for August, 2015

Fotosinteza pri drevesih

Lesna zaloga slovenskih gozdov je po podatkih gozdnogospodarskih načrtov Zavoda za gozdove Slovenije 337.816.717 kubičnih metrov oziroma 285 kubičnih metrov na hektar. Delež lesne zaloge iglavcev je 46 %, listavcev in 54 %. V slovenskih gozdovih  priraste letno 8.419.974 kubičnih metrov lesa ali 7,10 kubičnih metrov na hektar.
V zadnjih nekaj letih se v slovenskih gozdovih poseka od 3,4 do 3,9 milijonov kubičnih metrov dreves letno, od tega 55 % iglavcev in 45 % listavcev.
V letu 2012 je bilo v slovenskih gozdovih skupno posekano 3.910.807 kubičnih metrov dreves, od tega 2.152.467 kubičnih metrov iglavcev in 1.758.340 kubičnih metrov listavcev. (Zavod za gozdove Slovenije)

Iz danih podatkov lahko izračunamo, da drevo za 1 kubični meter prirastka lesa porabi 0,9 t ogljikovega dioksida in v ozračje pošlje okoli 0,65 t kisika.

Follow us
RSS
Follow by Email
Pinterest
Instagram